CENIK STORITEV OBLIKOVANJA

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

 

GRAFICNO_OBLIKOVANJE_N.jpg

 

Vse grafične elemente pripravim v sodelovanju z vami. Na uvodnem sestanku se pogovorimo o vaših željah in viziji. nato

oblikujem predlog logotipa. Po vaši potrditvi nadaljujem z oblikovanjem ostalih grafičnih elementov celostne grafične podobe.

Če želite, lahko poskrbim tudi za tisk vizitk, kuvert, dopisov, embalaže in ostalih tiskovin, saj sodelujem s kvalitetnimi in zanesljivimi

izvajalci. Vsi materiali so v vektorski obliki in pripravljeni za tisk ali pa za prikaz na elektronskih medijih. Tisk ni vštet v ponudbo.

 

POSLOVNE TISKOVINE
    EMBALAŽA, ETIKETE
 
LOGOTIP / RAZPOZNAVNI ZNAK
od 250 €
  NOSILNA VREČKA
120 €
POSLOVNA VIZITKA
50 €
  DARILNI PAPIR
90 €
E-MAIL VIZITKA
30 €
  OKRASNI EMBALAŽNI KARTON ALI TRAK
120 €
OBRAZEC / DOPIS, RAČUN
50 €
  EMBALAŽA / oblikovanje enote za en izdelek
od 120 €
POSLOVNA KUVERTA
50 €
  EMBALAŽA /vizualna identiteta skupine izdelkov
od 290 € 
POSLOVNA MAPA
100 €
  TEKSTILNA OKRASNA ETIKETA
90 €
ŽIG
30 €
  KARTONSKA OBEŠANKA
90 €
PROMOCIJSKE TISKOVINE
    NALEPKA / VINO, OLJE ...
90 €
ZLOŽENKA / CENA PO ZGIBANI STRANI
40 €
  OSTALO OBLIKOVANJE
 
CENIK, JEDILNI LIST - ENOSTRANSKI
60 €
  ZUNANJA OZNAČEVALNA TABLA PODJETJA
od 120 €
CENIK, JEDILNI LIST / DO 20 STRANI
180 €
  NOTRANJA OZNAČEVALNA TABLA PODJETJA
60 €
PLAKAT
90 €
  TRANSPARENT ALI ZASTAVA
60 €
OGLEDNI KARTON, KAKEMON, ROLL-UP
120 €
  ČASOPISNI OGLAS
90 - 300 €
PLAKAT VEČJE DIMENZIJE - JUMBO
150 €
  SPLETNI OGLAS ALI MAILING
90 €
LETAK / A4, A5 - ENOSTRANSKI
60 €
  BANNER ALI IZPOSTAVITEV
60 €
KATALOG, PROSPEKT, POROČILO     ELEKTRONSKA POSLOVNA ČESTITKA ALI VABILO
90 €
OBLIKOVANJE OVITKA /NASLOVNICE
90-180 €
  IDEJNA ZASNOVA SPLETNE STRANI
od 250 €
IDEJNA ZASNOVA TIPIČNE STRANI 60-90 €
  SKENIRANJE IN OBDELAVA FOTOGRAFIJE
10 - 30 €
DO 20 STRANI
20 €/stran
  COPYWRITE / SLOGAN
90 €
DO 60 STRANI
15 €/stran
  IZRIS ZNAKA /LOGOTIPA V VEKTORSKO OBLIKO
od 30 €
VEČ KOT 60 STRANI
10 €/stran
  OBLIKOVANJE KNJIG
 
JEZIKOVNA MUTACIJA
+ 20 %
  LEPOSLOVJE, PRIROČNIKI, UČBENIKI, REVIJE
 
PRETVARJANJE V ELEKTRONSKO OBLIKO / NA STRAN
5 €
  ZASNOVA KNJIŽNE ZBIRKE
90 - 300 €
CD/DVD NALEPKA ALI OVITEK
30 €
  OBLIKOVANJE NASLOVNICE
90 €
KOLEDAR / 12 LISTNI + NASLOVNICA
330 €
  OBLIKOVANJE OVITKA
120 €
DARILNI BON, KUPON, VSTOPNICA
60 €
  OBLIKOVANJE TIPIČNE STRANI
60 €
VABILO, ČESTITKA
120 €
  OBLIKOVANJE                                           
      DO 20 STRANI
20 €/stran
       DO 40 STRANI
15 €/stran
       VEČ KOT 40 STRANI
10 €/stran

 

 

ILUSTRACIJE_N.jpg

 

Vse storitve vključujejo :

- PRILAGODITEV ILUSTRACIJE IZDELKU, MATERIALU, TEHNOLOGIJI

- DOLOČITEV BARV PO PANTONU

- EKSKLUZIVNOST

- Z NAKAZILOM HONORARJA PRIDOBITE VSE MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE

 

ENOSTAVNA VEKTORSKA ILUSTRACIJA
60 €
  KOMPLET (6) ENOSTAVNIH  ILUSTRACIJ V ISTEM STILU
180 €
ZAHTEVNEJŠA VEKTORSKA ILUSTRACIJA
120 €
  KOMPLET (6) ZAHTEVNEJŠIH ILUSTRACIJ
360 €
ZELO ZAHTEVNA VEKTORSKA ILUSTRACIJA
 240 €
  KOMPLET (6) ZELO ZAHTEVNIH ILUSTRACIJ
720 €
DODATNA BARVNA KOMBINACIJA
 30 €
  RAČUNALNIŠKA OBDELAVA ILUSTRACIJE
 10 - 30 €
PRIPRAVA OBSTOJEČE ILUSTRACIJE ZA DRUG NAMEN
 30 €
  SKENIRANJE IN OBDELAVA FOTOGRAFIJE
 10 - 30 €
OBLIKOVANJE POSAMEZNE SPLETNE IKONE
30 €
  KOMPLET (6) SPLETNIH IKON
90 €
3D VIZUALIZACIJA MOTIVA NA IZDELKU
 30 €
  DIGITALNA FOTOMONTAŽA
30 - 180 €
ILUSTRACIJA ZA OZADJE SPLETNE STRANI
60 - 240 €
  BANNER SPLETNE ALI FACEBOOK STRANI
60 - 240 €
INFOGRAFIKA
 30 - 90 €
     

 

 

TEKSTILNO_OBLIKOVANJE_N.jpg

 

Vse storitve vključujejo:

- EKSKLUZIVNO PRAVICO DO UPORABE 

- VEKTORSKO OBLIKO VZORCA V RAPORTU

- BARVE V CMYK, RGB ALI USTREZNI PANTONI

 

STANDARDNI VZOREC
90 €
  KOLEKCIJA
520 €
KOMPLEKSEN VZOREC
180 €
  2-3 RAZLIČNI VZORCI, KI SE MED SABO DOPOLNJUJEJO 
 
ZELO KOMPLEKSEN VZOREC
300 €
  + DO 3 BARVNE KOMBINACIJE
 
MOTIV ZA TRANSFER NA RAZLIČNE MATERIALE
60 - 240 €
  VSAKA DODATNA BARVNA KOMBINACIJA
50 €
         

 

PROJEKTIRANJE_N.jpg

 

IDEJNA ZASNOVA PROSTORA / tloris, naris, pogledi 3D vizualizacija, barvna analiza prostora - predlog barv, materialov in dekoracije  
 do 50 m2 600 €
 do 100 m2
 900 €
BARVNA ANALIZA PROSTORA /PREDLOG BARV, MATERIALOV IN DEKORACIJE PROSTORA
            od 300 €
PROJEKTIRANJE SEJEMSKE KONSTRUKCIJE ALI ELEMENTOV NOTRANJE OPREME - kot nadgradnja idejnega projekta
 600 €
PROJEKTIRANJE POSAMEZNEGA ELEMENTA - kot nadgradnja idejnega projekta
60 €
OBLIKOVANJE VSEH PRIPADAJOČIH PROMOCIJSKIH PLAKATOV IN NAPISOV
90 - 270 €
IDEJNA ZASNOVA VHODA V LOKAL / pogled, 3D vizualizacija, barvna shema
270 €
IDEJNA ZASNOVA IN TEMATSKA UREDITEV RAZSTAVNEGA PROSTORA ALI  IZLOŽBE
270 €
SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, INŽENIRING NA TERENU
30 €/h

 

sodelovanje_N.jpg

1. POVPRAŠEVANJE
Pošljete povpraševanje po elektronski pošti in natančno definirate zahteve
2. PONUDBA
Na osnovi zbranih informacij in vaših zahtev pripravim ponudbo po veljavnem ceniku in vam jo skupaj s pogoji poslovanja posredujem po elektronski pošti.
3. POTRDITEV PONUDBE
Sledi vaša pismena potrditev ponudbe.
4. PLAČILO 30% VREDNOSTI PROJEKTA
Po potrditvi ponudbe vam po e-pošti pošljem predračun s 30% predplačilom osnovnega honorarja.
5. ZAČETEK DELA NA PROJEKTU
Po izvedenem predplačilu začnem z delom na projektu oziroma s procesom oblikovanja.
6. ZAKLJUČEK PROJEKTA

Projekt je zaključen, ko pisno (po e-pošti) potrdite zadnje oblikovanje naročenega in poravnate preostale obveznosti. Takrat prejmete tudi oblikovane

materiale in čistorise v vseh dogovorjenih oblikah.

 
CENIK VELJA OD 1. 4. 2016.  NISEM ZAVEZAZANEC ZA DDV.  PRIDRŽUJEM SI PRAVICO DO SPREMEMB.